Lezing bij Natuur- en Milieueducatie Houten

Balsende grote sterns. Foto Jan Baks

[6 april 2018] Op 6 juni zal Ed Buijsman bij het Natuur- en Milieu Educatiecentrum (NME) Houten een lezing geven over zijn onlangs verschenen boek over de geschiedenis van de grote stern in Nederland. Aan de orde zullen onder andere komen: voorkomen en gedrag, broedgebieden in Nederland, (historische) vogeleilanden, bedreigingen door de verenmode, eierrapen, biotoopvernietiging en vergiftiging door bestrijdingsmiddelen, nieuwe natuur/aangelegde biotopen, bescherming en – niet onbelangrijk – waar kunnen we deze vogel tegenwoordig in Nederland zien.

Datum en tijd: woensdag 6 juni van 19.30 tot 21.00 uur bij het NME Houten aan de Keercamp 13 in Houten.
Toegang: gratis.
Aanmelding: nme@houten.nl.
Foto © Jan Baks.

Meer informatie over de inhoud van het boek
Zie ook over het boek bij uitgeverij Matrijs