Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam doet mee!

Op 2 september vond in Rotterdam een gesprek plaats tussen Toine Maas, directeur van uitgeverij Matrijs, Ed Buijsman, auteur, enerzijds en Jelle Reumer, directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam en Peter Milders, bestuurslid van de Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam anderzijds. Hierbij heeft het museum de intentie uitgesproken om als co-uitgever mee te werken aan de uitgave van het boek over de Grote Stern. Het museum heeft bovendien aangegeven mee te willen werken aan de fondsenwerving. Tot slot is er een principeafspraak gemaakt over wanneer het boek zal verschijnen. Dat is nu voorzien in oktober 2016. Een mooie ontwikkeling, waarmee het het Natuurhistorisch Museum Rotterdam opnieuw meewerkt aan de uitgave van een boek van uitgeverij Matrijs. Het eerdere boek was het boek over het natuurmonument De Beer.

Het museum zegt van zichzelf: 'Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam (hierna Het Natuurhistorisch of kortweg: het museum) is een laagdrempelig museum met bijzondere aandacht voor de natuur en de natuurhistorie van de regio Rotterdam en de rest van de wereld. Ten opzichte van vergelijkbare musea onderscheidt Het Natuurhistorisch zich door een dynamisch collectie- en verzamelbeleid, een actieve onderzoekspoot en door een relativerende en opvallende kijk op de altijd verbazingwekkende natuur.

Het Natuurhistorisch is het enige museum in zijn soort in Rotterdam, in de regio Rijnmond en zelfs in de zuidelijke vleugel van de Randstad, de zg. Metropoolregio. Inhoudelijk richt het museum zich met nadruk op de natuur – in de meest brede zin van het woord – in onze sterk verstedelijkte Rotterdamse / Metropool regio (en de rest van de wereld), waarbij met nadruk ook het geologische verleden wordt betrokken. Daarnaast wil het museum een rol spelen bij de promotie van biowetenschappen en het bevorderen van een verantwoorde wetenschapscommunicatie. Onze naam staat voor collecties, tentoonstellingen, activiteiten, onderzoek en informatie op het gebied van (stads)natuur, natuurhistorie en levenswetenschap. Het museum is al een kleine eeuw actief, publieksgericht, professioneel, dynamisch en innovatief en het vervult een voortrekkersrol binnen de nationale natuurhistorische museumwereld'.