Hulp

Een omvangrijk onderzoek en de ingewikkelde productie van een (vooralsnog voorgenomen) boek kan niet zonder hulp. Die hulp kwam gelukkig van vele kanten. Hier een opsomming van degenen die mij op enigerlei wijze hebben gesteund.

Een conceptversie van de tekst is kritisch bezien en becommentarieerd door Frans Beekman, Allix Brenninkmeijer, Kees de Kraker, Gerard Ouweneel en Ruud Vlek. Zij hebben daarmee een belangrijke bijdrage aan de uiteindelijke kwaliteit van het boek geleverd. Jan Baks leverde een zeer welwillende medewerking met de bijdrage van een groot aantal schitterende foto’s. Nogmaals Kees de Kraker voor zijn zeer gewaardeerde hulp bij de beeldredactie en ormithologische delen van de tekst.

Toine Maas, directeur van uitgeverij Matrijs, was, hoewel hij nog geen letter op papier had gezien, onmiddellijk enthousiast over het onderwerp. Peter Milders, Kees Moeliker en Jelle Reumer (Natuurhistorisch Museum Rotterdam) wilden zonder aarzelen meewerken aan dit project.

Verder moeten de volgende personen worden genoemd voor hun onbaatzuchtige en vaak genereuze hulp. De volgorde houdt overigens op generlei wijze een prioritering of anderszins in: Edward Dickinson (editor Zoological Bibliography), Sylvia Schwencke en Marianne van der Wal (beiden Bibliotheek Naturalis), Jan de Ruiter en Marian Abels (beiden Planbureau voor de Leefomgeving), Peter Meininger (Rijkswaterstaat Zee en Delta), Floor Arts (Delta Arts), Eric Stienen (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek), Arjan Boele, Arend van Dijk, Kees Koffijberg, Jeroen van Zuylen (allen SOVON), de leden van de Werkgroep Ornithologisch Erfgoed van de Avifaunistische Kring Nederland, John Beijersbergen (Ecologisch Adviesburo Duin & Delta), Kees de Kraker (Ecologisch Adviesbureau Sandvicensis), Jan Baks (Jan Baks Wildlife Photography), Bernard Cadiou (Bretagne Vivante), Roddy Mavor (Seabird Monitoring Programme), Ineke Vonk en Mary Bakker (beiden Historische Vereniging Texel), Stefan Garthe (Research and Technology Centre, ftz, Universität Kiel), Christof Hermann (Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie des Landes Mecklenburg-Vorpommern), Thomas Bregnballe (Bioscience, Aarhus University), Harro Müller (Verein Jordsand zum Schutz der Seevögel), Norman Deans van Swelm (Stichting Ornithologisch Station Voorne), Gijs Baldee (Botanische bibliotheek), Rob Maas (Rijksinstituut voor Volksgezond-heid en Milieu), Bernd Hälterlein (Nationalparkverwaltung Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer), David Cabot (School of Biological, Earth and Environmental Sciences, Cork), Karien Lahaise, Pepijn Kamminga en Steven van der Mije (allen Naturalis), Ingrid de Porto (Ecomare), Rob Sluijter (KNMI), Marco van Egmond en Frans Sellies (beiden Kaartenzaal van de Universiteit Utrecht), de medewerkers van de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, Wim de Vrieze en tot slot Marjan Hermens, mijn echtgenote (die ook deze keer weer heel wat heeft moeten verduren), Jan Veen en, nogmaals, Frans Beekman, Ruud Vlek en Gerard Ouweneel.

Anonieme hulp was er ook. Dat was hulp in de vorm van gedigitaliseerde bestanden. En dat terwijl de digitaliesering van archieven, boeken en tijdschriften nog maar aan het begin staat. Op de pagina 'Proces' staan een aantal van die grote organisaties en projecten genoemd.

Hulp gevraagd

Foto- en illustratiemateriaal is altijd welkom. Laat het mij weten via ed.buijsman@xs4all.nl.